Menu

Cytat


Dla człowieka prawdziwie religijnego nic nie jest grzechem. Novalis
Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie. Groucho Marx
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negato - obowiązek dostarczenia dowodu spada na tego, kto twierdzi, a nie na tego, kto zaprzecza.
Jak dobrze zrozumieć wreszcie, że życie nabiera dopiero wtedy sensu i znaczenia, gdy toczy się zgodnie z własnymi potrzebami, rytmem własnego oddechu, a przede wszystkim własnym wyobrażeniem o nim - a nie potrzebami, rytmem wyobrażeniem narzuconym przez otoczenie. Za wszelką cenę być sobą. s. 227 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
Dla pracy są zwykłe dzionki, a niedziela dla małżonki. Tadeusz Boy-Żeleński